BBT

Phan Quỳnh Trâm: Thế nào thì gọi là thơ

verse

Có lẽ thời điểm những câu “không phải thơ” xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử văn học Việt Nam là vào thập niên 1930 trong cuộc tranh luận giữa Thơ Mới và thơ cũ. Cuộc tranh luận này kéo dài nhều năm và đã được nhiều người nhắc nhở, …

Đọc thêm

Joel Magnuson | Willamette University | CJBS: Pragmatism, Institutionalism, and Buddhism: Toward a Synthesis for Socially Engaged Buddhist Economics

budha

Willamette University Abstract Socially engaged Buddhism addresses a wide range of con- temporary social and environmental crises from a distinc- tively Buddhist perspective. Much of the emphasis on this approach is on changing individual habits of behaviour and less on changing social structures and even less on trans- forming economic …

Đọc thêm