BBT

Nguyễn Duy Nhiên: Tượng Phật bằng đồng

tuong phat

Có lần vào một tiệm sách, thấy trên tường có treo một thư pháp thật đẹp viết “Dẫu biết vô thường sao lòng vẫn xót xa”, tôi nhớ đến một mẩu truyện trong kinh, có lần Phật hỏi các thầy: – Này các Thầy, sự vật là thường hay là vô …

Đọc thêm

Nguyệt san Chánh Pháp số 121 | tháng 12.2021

ChanhPhap 121 12.2021 bia 1

CHÁNH PHÁP Số 121, tháng 12.2021Hình bìa của  PhotoMix (Pixabay.com) NỘI DUNG SỐ NÀY: THƯ TÒA SOẠN, trang 2 TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4 BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 7 Ý THU (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9 ÁNH SÁNG …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Giới thiệu tổng quát các công trình nghiên cứu sử học của sử gia Lê Mạnh Thát

thay le manh that 2b

Nhìn tổng quát công trình nghiên tầm, khảo cứu các văn kiện, tài liệu cổ để tập thành các tác phẩm qua các bộ môn: Lịch Sử, Văn Hóa, Văn Học, Âm Nhạc, Triết học, Thiền học… của Tiến sỹ Sử gia Lê Mạnh Thát là một thành quả to …

Đọc thêm