Xưa có danh sư nọ
Đưa một đoàn môn sinh
Vào rừng nơi cư trú
Của loài khỉ dã nhân

Ông lấy trái bầu rỗng
Cho xôi mật vào trong
Món ăn khỉ ưa thích
Xong cột treo trên cành

Lúc sau một con khỉ
Mò đến ngửi trái bầu
Nhận ra mùi xôi mật
Nó bèn thọc tay vào

Con khỉ đang khoái chí
Bỗng ré lên rụng rời
Không rút tay ra được
Vì tay nắm chặt xôi

Bàn tay thành quả đấm
Miệng bầu lại nhỏ hơn
Con khỉ càng vùng vẫy
Tiếng ré vang cả rừng

Nghe tiếng ré con báo
Từ đâu nhảy xổ ra
“Buông nắm xôi đi khỉ!”
Các môn sinh hét la

Nhưng con khỉ ngoan cố
Không chịu buông nắm xôi
Trước một con báo đói
Khỉ tự biến thành mồi

Con báo vồ lấy khỉ
Cắn chết kéo xác đi
Đoàn du khảo kinh hãi
Ngồi quanh nhau xầm xì

Thầy hỏi con khỉ chết
Vì mắc chiếc bẫy nào
Người đáp vì xôi mật
Kẻ đáp vì trái bầu

Thầy nói đều không phải
Nó chết vì tham ăn
Ta phải nên cẩn thận
Chiếc bẫy của lòng tham

Bắc Phong

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

(*) Thơ dịch và phóng tác từ truyện thiền:

THE TRAP OF GREED

A famous teacher took his pupils into a clearing in the forest that was known as a home for wild monkeys.

There he took a hollow gourd with a small hole and inserted sweetened rice (a favorite of monkeys). Then he chained the gourd to a stake and waited with his class.

Soon a very large monkey approached, sniffed the rice, inserted his paw, and screeched in frustration when he was unable to withdraw his paw (now a fist) through the narrow opening.

Just then a leopard approached and hearing the monkey screeching decided to have monkey for his dinner.

“Let go of the rice. Run!” screamed the pupils, but to no avail because the monkey in his hunger for the rice, refused to let go and was as a consequence caught and eaten by the leopard.

“What was the trap that killed the monkey?” asked the master.

“Rice,” said one student.

“The gourd,” said another.

“No,” replied the wise teacher. “The trap was greed.”

(Source: Zen Fables for Today by Richard Mclean, 1998)[/box]

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version