Browsing: CHUYÊN ĐỀ

DẪN NHẬP Rinpoche ra đời ở Thangme, Nepal, năm 1945. Lúc ba tuổi, ngài được…