Dân tộc

Tạp chí Tư Tưởng: Về nguồn

lang vua hung thu 6

Về nguồn là chủ đề của kỳ đặc san Tư Tưởng này để kỷ niệm Tổ Hùng Vương. Bài học của người Anh hùng áo vải đất Lam sơn dạy con cháu với lời lẽ thống thiết chân thành là: “Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ, ví như …

Đọc thêm

Trần Ngọc Ninh: Tại sao Việt Học?

tranngocninh

Tại Sao Việt Học? Sự phát-triển của đất nước trước hết phải là sự phát-triển của con người. Con người phá đất để mưu sinh. Đồng thời, lại sáng tạo ra những phong-cảnh cho hợp với sự sống của mình, lâu dần xây dựng nên một mĩ-quan riêng. Đó là …

Đọc thêm