Dân tộc

Đại học Vạn Hạnh: Hướng về quốc học

trong dong

HƯỚNG VỀ QUỐC HỌC Tạp chí Tư Tưởng của Đại học Vạn Hạnh kỳ này muốn trở về tìm hiểu bản thân văn hóa dân tộc để tự ý thức đời sống cá nhân và đoàn thể Việt nam ở các phương diện ý chí, tình cảm và lý trí …

Đọc thêm

Đoàn Viết Hoạt: Việt Nam thời kỳ đầu Tây học

giao duc vn

Paul Doumer, Toàn quyền Đông dương, trong báo cáo gửi về Pháp năm 1902, cho rằng kể từ năm 1897 “không một lính Pháp nào bị giết nữa”. Trong thực tế, các cuộc kháng chiến vũ trang chống Pháp, khởi đi ngay từ khi Pháp chiếm Nam kỳ năm 1862 …

Đọc thêm

Tôn Thất Thiện: Liêm sỉ: Vấn đề cơ bản của Việt Nam ngày nay

Thay Minh Chau GS Ton That Thien a

(Cảm nghĩ về quan điểm của một chân nho: Cụ Phan Chu Trinh) TÔN THẤT THIỆN  “Đạo mất trước, rồi nước mới mất sau” (PHAN CHU TRINH)   Hằng ngày, không biết bao năm qua, trên báo chí, vô tuyến truyền thanh và vô tuyến truyền hình, trong những buổi …

Đọc thêm

Trần Ngọc Ninh: Tại sao Việt Học?

tranngocninh

Tại Sao Việt Học? Sự phát-triển của đất nước trước hết phải là sự phát-triển của con người. Con người phá đất để mưu sinh. Đồng thời, lại sáng tạo ra những phong-cảnh cho hợp với sự sống của mình, lâu dần xây dựng nên một mĩ-quan riêng. Đó là …

Đọc thêm

Lê Đạt Nhân: Vạn Hạnh và Lịch sử Việt Nam

Tap chi nghien cuu phat hoc so thang 7.2018 Vai tro thien su Van Hanh 3

Với cái đầu đề mập mờ và tổng quát này, người ta có thể bàn đến nhiều việc khác nhau của Vạn Hạnh qua lịch sử nước ta, từ chuyện làm cố vấn vua Lê Đại Hành trong cuộc chống quân xâm lược Tống cho tới việc dựng nghiệp giúp …

Đọc thêm

Lê Văn Siêu: Xã hội Việt Nam dưới quyền cai trị của nhà Tùy và Đường

chuamotcot

Nhà Tùy (589-617) nổi lên trị vì ở Trung hoa sau những trận chiến kinh khủng của thời loạn Thập bát phản Vương, nhưng trị vì không lâu, chỉ 28 năm, đến 617 thì đất nước sang tay nhà Đường. Trong thời gian ngắn ngủi ấy, năm 602, vua Tùy …

Đọc thêm