Giáo dục

Zhou Nanzhao | Tâm Thường Định và Nguyễn T.H.H. phỏng dịch: “Bốn trụ cột trong học thuật”

education

“Bốn trụ cột trong học thuật”trong việc tái định hướng và tái tổ chức đề cương môn học:Nhận định và thảo luận Zhou Nanzhao* Tâm Thường Định và Nguyễn T. H.H. phỏng dịch   Giới thiệu Nhằm đạt mục tiêu giáo dục chất lượng cho tất cả mọi đối tượng, …

Đọc thêm

Thích Minh Châu: Mục tiêu và đường hướng của Viện Cao đẳng Phật học

HT Minh Chau

 Diễn văn của Thượng tọa Tổng vụ Trưởng Tổng vụ văn hóa Giáo dục đọc trong buổi lễ tấn phong Viện trưởng và khai giảng Viện Cao đẳng Phật học. __________________   – Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa …

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Thu (Hồi ký): Chương 5: Melbourne, những ngày đầu của cuộc đời tỵ nạn

melbourne skyline

Melbourne, những ngày đầu của cuộc đời tỵ nạn   Tất cả những người tỵ nạn trên chuyến bay Qantas từ Bangkok đến Melbourne sáng 10/02/1982 được đưa đến Trung tâm Định cư Nunawading, một trung tâm nằm ở phía Đông của thành phố Melbourne. Trung tâm Nunawading rộng rãi, …

Đọc thêm