Triết học

Pháp Hiền cư sỹ: Học thuyết về nghiệp của Thế Thân và hệ thống lý thuyết chuẩn mở rộng lý tính của N. Chomsky

the than 2

HỌC THUYẾT VỀ NGHIỆP CỦA THẾ THÂN VÀ HỆ THỐNG LÝ THUYẾT CHUẨN MỞ RỘNG LÝ TÍNH[1] CỦA N. CHOMSKY   Sống và hoạt động đời sống u mặc của mình trong lộ trình trạch diệt, chư Phật hay chư đệ tử của mình tùy theo chu cảnh của vũ trụ …

Đọc thêm

Nguyễn Ước: Các ngành triết học

triet hoc

Cho tới ngang đây, chắc chắn vì muốn bám sát hai tiếng “đại cương” nên nội dung của cuốn sách này có tính chọn lọc. Trong khi nhìn một số chủ đề chính trong triết học, người biên soạn không có chủ ý trình bày đầy đủ chi tiết bề …

Đọc thêm

Nguyên Tánh Phạm Công Thiện: Phật Giáo Việt Nam: Chính trị, Lịch sử và Chủ nghĩa hư vô quốc tế

pham cong thien

Bước Chân Thứ Tám Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng (Tham luận đọc vào ngày chủ nhật 23-12-1984 tại Thiền Viện Quốc Tế Los Angeles International Buddhist Meditation Center vào dịp Ðại Hội Khoảng Ðại Kỳ IV của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa …

Đọc thêm