Triết học

Nguyên Tánh Phạm Công Thiện: Phật Giáo Việt Nam: Chính trị, Lịch sử và Chủ nghĩa hư vô quốc tế

pham cong thien

Bước Chân Thứ Tám Lên Đường Thực Hiện Việc Trở Về Sự Im Lặng (Tham luận đọc vào ngày chủ nhật 23-12-1984 tại Thiền Viện Quốc Tế Los Angeles International Buddhist Meditation Center vào dịp Ðại Hội Khoảng Ðại Kỳ IV của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa …

Đọc thêm