Common Buddhist Text

Common Buddhist Text [7c] Part I: The Buddha | Chapter 1: The Life Of The Historical Buddha | Conception, birth and early life

Chief Editor: Venerable Brahmapundit
Editor: Peter Harvey

Translators: Tamás Agócs, Peter Harvey | Dharmacārī Śraddhāpa | P.D. Premasiri
G.A Somaratne | Venerable Thich Tue Sy

PART I: THE BUDDHA

 CHAPTER 1: THE LIFE OF THE HISTORICAL BUDDHA

Conception, birth and early life

L.1 Parents

Here an awakened monk names the Buddha’s parents, with the Buddha’s father as in a certain sense the monk’s ‘grandfather’.

A hero of great wisdom indeed cleanses seven generations in whatever family he is born. I think, Sakiya (Suddhodana), you are the king of gods, for you begot the sage who is truly named.

The father of the great seer is called Suddhodana. The mother of the awakened one was called Māyā, who, having cherished the bodhisatta with her womb, after the breaking up of the body rejoices in the three heavens.

She, Gotamī[1]Feminine form of the surname Gotama. (Māyā), having died, having descended from here, being possessed of divine sensual pleasures, rejoices in the five strands of sensual pleasures, surrounded by the groups of gods.

I am the son (the disciple) of the Buddha, who endures what is beyond endurance, the son of the incomparable Venerable Aṅgīrasa.[2]Which may mean ‘Shining One’, or mean a member of the Aṅgīrasa tribe. You, Sakiya (Suddhodana), are my father’s father; truly you are my grandfather, Gotama.

Kāḷudāyī’s verses: Theragāthā 533–536, trans. G.A.S.

References
1 Feminine form of the surname Gotama.
2 Which may mean ‘Shining One’, or mean a member of the Aṅgīrasa tribe.

Xem thêm

thay tue sy

Thích Tuệ Sỹ: Quan niệm về sự kết cấu trong một tác phẩm Đại thừa

Chân lý cứu cánh mà tư tưởng của Đại thừa Phật giáo nhắm đến là …

sach tieng pali

Thích Tuệ Sỹ: Một số vấn đề ngữ pháp trong các bản dịch Phạn Hán

I. LÝ LUẬN PHIÊN DỊCH Nói một cách chung chung, do một sự tình cờ …

tuong duy ma cat1

Thích Tuệ Sỹ: Giới thiệu kinh Duy-Ma-Cật

I. NHÂN CÁCH HUYỀN THOẠI Vaiśālī (Tỳ-da-li),[1] thủ phủ của Vraji (Bạt-kỳ), một cường quốc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.