6h1a7421

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Trách nhiệm và Nỗ lực cá nhân | M.56 Năng lực của ước muốn

dvtgp m 56 nang luc cua uoc muon

Này thiện nam tử! Dục* là gốc rễ của mọi công đức.
Dục là nhân duyên thành tựu bồ-đề, và quả giải thoát.

Upāsaka-śīla Sūtra, Taishō vol.24, text 1488, ch.20,
p.1062b27-29, dịch Anh T.T.S. and D.S.

_____________________________________
* [ND] Chanda, chỉ cho ước muốn nói chung

Xem thêm

thay tue sy 1

Thích Tuệ Sỹ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước Nhân Tết Nhi đồng Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch: 2564    …

phat thich ca

Thích Tuệ Sỹ: Ký ức và Nghiệp

[Trích từ: Tuệ Sỹ, Tổng Quan Về Nghiệp – Phụ Luận I; NXB Hoằng Pháp …

Dan vao tue giac

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương 7: Tu Định

CHƯƠNG 8 TU ĐỊNH THƯỢNG TỌA BỘ Mục đích của thiền định Trong khi tu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.