THICH TRI THU DI ANH

Kính bạch GIÁC LINH TRÍ THỦ CAO TĂNG

Chúng tôi nghĩ rằng:
– Hòa Thượng Người:
Cùng tỏ ngộ lòng Thiền, Trong cửa Tra Am, Vâng lời thọ ký;
Và, vì Khai Phật trí, Tại chùa Báo Quốc, Nối nghiệp độ sanh!
Nhớ Giác Linh xưa
– Người là sản phẩm của:
Thiên hán tinh anh, Sơn hà tú khí,
Tào Khê pháp thủy, Thiếu Thất thiền đăng
– Lúc thiếu thời: Người:
Dưới sân Khổng thánh đọc văn – cách vật – trí tri – lễ giáo…
Và, trong cửa Trừng học đạo – tu thân – dưỡng tánh – giới nghi…
– Khi trưởng thành:
Tra Am phú pháp truyền y, theo dấu Lư Năng cầu Phật
Thập Tháp đăng đường nhập thất, noi gương Huệ Khả tìm tâm.
Và, sau mười năm tham phương du học Người đã thấy được
Biển Pháp uyên thâm, Rừng Thiền cao quảng
Pháp môn hơn tám vạn, Đạo lộ cả ba ngàn
Ngõ đường nào cũng rộng thênh thang
Đạo pháp nào cũng mùi giải thoát.
Người đi vào ngõ đường ấy.
Người thường chịu những:
Thử thách cơ thiền bãng hát
Dạy khuyên ý Tổ mật nghiêm:
– Nào: Trời cao tìm dấu chân chim
Biển rộng nghe hơi tăm cá
– Nào: Mắt long lanh bên não khô dưới mả,
Rồng ca hát trong cây mục bên sông…
Và còn nữa…
– Nào: Thế giới gác đầu lông
Trăng sao lồng chót lá
– Thậm chí: Sống chết mất còn giá cá?
Thiên đường, Phật quốc, thậm ma?
Hơn nữa và thật nan giải:
– Bản lai diện mục thùy gia?
Cứu cánh khứ qui hà xứ?
Biết bao thoại đầu pháp ngữ
Biết bao công án đạo từ… và
Người đã khổ công Tham cứu suy tư Thâm thiền đế quán…
Thế rồi một giây nào đó…
Người: thức tâm bừng sáng, nghe thấy phát minh:
Tâm bao mấy giải hành tinh
Thân trải bao trùng đại địa.
Từ đó: vô minh tiêu tan hồn vía
Bất giác tỉnh giấc mộng mơ…
Người: Tay vẹt mây mờ
Mắt trông trời sáng
Vào ra thiền quán
Cảm ứng linh minh…
Và, cũng từ đó Người sống cuộc đời
Không lãng tử hư sinh
Chẳng trầm không trệ tịch.
Nên Người đã cùng các Pháp lữ đương thời
Bắt tay vào sự nghiệp hoằng pháp:
– Nối dòng họ Thích: Canh tác phước điền
Khai thác dòng Thiền, Tài bồi thánh chủng
– Dựng đạo tràng dắt dìu Tăng chúng
Lập Phật hội hóa đạo giáo dân
Và hơn nữa Người đã góp phần trong việc:
– Thống nhất giáo hội mấy lần
Lãnh đạo Tăng đoàn một thuở
– Phật học viện Người chủ trì mấy sở
Tịnh nghiệp trường xây dựng nhiều nơi
Mặt khác, trong truyền thống hộ quốc dân an, Người
– Hòa đồng chính sự giúp đời
– Tùy thuận thời cơ giữ đạo
– Từng vận động hòa bình tôn giáo…
Hành hương phó hội xa gần.
Thuyết pháp độ sinh Nam Bắc.
– Đức tính Người: Với mình nghiêm khắc.
– Tâm lượng Người: Với chúng khoan dung.
– Chí khí bi hùng, hành vi trí dũng.
– Người có đủ thần thông diệu dụng
– Người có nhiều phương tiện tùy duyên
– Việc khó gánh vác khôn phiền
Chuyện lành nhọc nhằn chẳng nhượng.
Thật đáng Bậc rừng Thiền sư tượng
Thật xứng ngôi Biển Pháp côn bằng
– Viên Thành, Người tục diệm kế đăng,
– Liễu Quán, Người truyền ý Thiệu phái.
– Tham thiền lễ bái, hoằng pháp dịch kinh
Người tái chấn Tổ đình, tăng quang Phật viện
– Phật sự nào cũng trang nghiêm cống hiến
Đạo tâm nào cũng thanh tịnh cúng dường
– Tăng ni bốn chúng kính thương
Thiện tín mười phương qui ngưỡng.

Cao cả thay TÂM NHƯ Hòa Thượng
Quí báu thay TRÍ THỦ Cao Tăng
Thế rồi việc phải đến đã đến.
Thật vô khả nại hà! Than ôi!
– Kinh hồn nghe hải chấn sơn băng: Người quên mình vì đạo.
Ngơ ngác thấy phong xuy thọ đảo, con nay tủi phận cho mình!
– Từng nghe: nhất linh bất diệt đinh ninh,
Nào ngỡ: tứ đại vô thường ngao ngán!
– Ai bảo: Thiên trường mạng đoản,
Ai khuyên: Sanh ký tử qui
Song lâm ơi, Một thuở phân kỳ,
Chích lý hỡi, Nghìn thu biệt dạng.
Còn thấy đâu đầm sen bóng nhạn
Còn nghe đâu khóm trúc tiếng diều?
Và, đã mấy thu rồi…
– Gậy tre treo trượng thất cô liêu
Giày cỏ cất, Thảo đường tịch mịch!
– Đạo tình biết bao cảm kích
Tâm niệm chi xiết nguyện cầu
Vì ai cũng nghĩ rằng:
– Pháp nhũ ơn sâu, Thánh thai nghĩa cả
Chưa đền ơn trả, còn nhớ còn ghi!
Đến đây, trước đài mạo muội cung duy, tôn vinh bái bạch,
Trên tọa mặc nhiên cảm cách, minh chứng linh văn.
Giờ thì: Linh sàn rực rỡ hoa đăng Thiền thất reo vang cổ nhạc
Kỷ niệm cúng dường lễ bát, Thù ân báo tiến lòng thành,
Nghi trượng cử hành, chuyên thân phụng thỉnh.

_________
Trích: Nghi báo tiến cúng dường húy nhật Đại lão HT Thích Trí Thủ
HT Thích Huyền Quang biên soạn
(soạn xong ngày 12.2.Kỷ Tỵ, PL 2532 (1989) tại Hội Phước Quảng Ngãi)

Bản thảo viết tay đề Huyền Quang cung soạn
Nghiêm Thức đánh máy vi tính, tháng Bảy, 1999.

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version