poster

THƯ MỜI

Dự Buổi Ra Mắt ‘Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ’

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý nhân sĩ, văn nghệ sĩ, quý cơ quan truyền thông báo chí, đồng hương Phật tử, và tổ chức Gia Đình Phật Tử

Nói đến Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ là nói đến một trong những nhân tài hiếm có của Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. Ngài là một bậc Thạch Trụ Tòng Lâm, với trí tuệ uyên thâm đối với Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, mà công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Ngài lãnh đạo đã và đang tiến hành là một xác chứng cụ thể. Ngài còn là nhà tư tưởng, văn hóa, và văn học kỳ vĩ, với nhiều tác phẩm nghiên cứu, luận giải, thơ, văn đã được xuất bản và phổ biến trong và ngoài nước. Ngài cũng là nhà giáo dục uyên bác đã đào tạo nhiều thế hệ Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử trong suốt nửa thế kỷ qua.

Trong thời gian gần đây, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã lâm trọng bệnh, với bệnh tình ‘thập tử nhất sinh’. Để tỏ lòng tri ân và xưng tán ân đức và công hạnh mà Ngài đã cống hiến cho Đạo Pháp và Dân Tộc, cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã được thực hiện trong thời gian khẩn cấp bởi những người đệ tử, những học trò, những pháp lữ và thiện hữu gần xa của Ngài. Nay cuốn Kỷ Yếu Tri Ân dày 500 trang, gồm hơn 90 bài viết từ gần 70 tác giả, đã được hoàn tất và in ấn.

Để giới thiệu đến chư tôn đức Tăng, Ni, quý thức giả và đồng hương Phật tử, một buổi ra mắt Kỷ Yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ sẽ được tổ chức vào lúc 4:30 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023, tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St., Garden Grove, CA 92844; điện thoại: (714) 360-5355.

Chúng con kiền thành đảnh lễ cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni hoan hỷ quang lâm; đồng thời chúng tôi kính mời quý nhân sĩ, quý văn nghệ sỹ, quý đồng hương Phật tử, và quý cơ quan truyền thông báo chí vui lòng đến tham dự buổi ra mắt Kỷ Yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ.

Sự quang lâm của chư Tôn Đức và sự hiện diện của quý liệt vị không những là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức, mà còn biểu tỏ lòng tùy hỷ và trân trọng của quý vị đối với một Người đã tận tụy cả đời để cống hiến cho nền tư tưởng, văn hóa, văn học, và giáo dục của Dân Tộc và Phật Giáo Việt Nam. Mọi chi tiết, xin liên lạc TT. Thích Hạnh Tuệ tại số (619) 278-9837 hay và Htr. Tâm Thường Định (916) 607-4066.

Thành tâm cung thỉnh và kính mời.

Phật lịch 2567, California, ngày 10 tháng 11 năm 2023
TM. Ban Biên Tập Kỷ Yếu Tri Ân HT Thích Tuệ Sỹ
Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu


Nguồn: Hội Đồng Hoằng Pháp

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version