Tuệ nhật bừng soi khắp đại thiên
Xá gì tù ngục chẳng chi phiền
Tay nâng cung thỉnh chư Tôn Thắng
Mắt lệ chan hòa suốt Thượng Viên
Thiên lý độc hành trăng nhảy múa
Nhất tâm vô tác núi u huyền
Bôn ba bận bịu nhân gian lộ
Khéo bủa mây lành chủng thiện duyên!

Khánh Hoàng
(Thành kính hướng về thầy Tuệ Sỹ)
Plano _ November 15, 2023

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version