Luận

Thích Quảng Độ dịch Việt: Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận

tuong phat 1

ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬNTác giả: KIMURA TAIKENHán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TỒNViệt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘViện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969   Vài nét về Tác giả   Bác sĩ Kimura Taiken là một học giả Nhật Bảnchuyên khảo cứu về triết học Ấn Độ và đã được …

Đọc thêm

Đào Nguyên: Giới thiệu tổng quát về hệ thống Luận tạng của Phật giáo Bắc truyền

tuong phat 1

Cũng giống như phần Kinh tạng, Đại tạng kinh Đại Chính tân tu (ĐTK/ĐCTT) đã dùng khái niệm Bộ – chỉ cho sự tập hợp các luận cùng loại hoặc đồng dạng – làm đơn vị để phân toàn bộ hệ thống Luận tạng của Phật giáo Bắc truyền (Hán tạng) ra làm năm …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm

Thích Thiện Hạnh: Duy thức học

Vasubandhu

DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG DUY THỨC TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Thế Thân (Vasubandhu) Hoa dịch: Huyền Trang Việt dịch, giải: Tỷ kheo Thiện Hạnh ___________________________ PHẦN I VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ DUY THỨC HỌC 1. Khởi nguyên Duy thức là một trong 10 tông …

Đọc thêm