Liên lạc

BBT THƯ VIỆN PHẬT VIỆT

3119 Alta Arden Expy Sacramento, CA 95825

Điện thoại: 916.607.4066

Bài vở đóng góp cho trang, xin hoan hỷ gửi về địa chỉ email:

Ban biên tập: bbtphatviet@gmail.com

Tri sự: tamthuongdinh@gmail.com (Cư sĩ Tâm Thường Định)

Exit mobile version