Mục đích và Chủ trương

MỤC ĐÍCH VÀ CHỦ TRƯƠNG
của THƯ VIỆN PHẬT VIỆT

 

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Nhận thấy sự tiếp nối mạng mạch từ bi, trí tuệ, dũng mãnh vô song của Phật giáo Việt Nam cần được tiếp tục và nới rộng cho thế hệ mai sau, chúng con/chúng tôi mạo muội làm những việc tu thư như thế này. Trang mạng xã hội (Facebook) https://www.facebook.com/thuvienphatviet đã ra đời vào ngày 06.02.2018 và trang nhà (website) https://thuvienphatviet.com chính thức ra mắt vào ngày 12.02.2021 nhằm lưu trữ, giới thiệu những tài liệu quý, các thể loại Kinh, Luật,  Luận của Phật Giáo, cũng như những tài liệu nghiên cứu Phật học và kinh nghiệm dung-hoá, thực hành chánh pháp đến với mọi người, nhất là giới trẻ.

Thư viện Phật Việt được sự cố vấn, khuyến khích, giúp đỡ bởi Chư Tôn Thiền Đức và quý pháp hữu trong – ngoài nước. Các trang mạng xã hội và trang nhà Thư viện Phật Việt được trực tiếp điều hành với một Ban Biên tập trẻ là các Cư sĩ Phật tử. Chúng con/chúng tôi làm việc tự nguyện, không vụ lợi, và độc lập trong tinh thần vô cầu, vô tranh dựa trên nền tảng Bi-Trí-Dũng và tam vô lậu học.

Thành phần Ban Biên tập hiện nay gồm có:
– Cư sỹ Tâm Thường Định
– Cư sỹ Nguyên Không
– Cư sỹ Nguyên Túc
– Ban Kỹ thuật: Lotus Media Group và Hoa Đàm Group

Trong nỗ lực kết tập các tác phẩm văn hóa Phật Giáo – Dân Tộc và Giáo Dục xưa lẫn nay, việc biên tập, sưu lục các văn bản từng được phổ biến nhiều nơi, từ các nguồn khác nhau, mà nhất là các văn bản được mã hóa đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ và mất nhiều thời gian. Những sai sót nếu có, do vì chúng tôi còn trong giai đoạn dò dẫm, học hỏi và kiên nhẫn trong công việc để hoàn thiện dần dần, kính mong quý tác giả, độc giả niệm tình thông cảm, tha thứ và chỉ ra những chỗ thiếu sót, sai sót hầu sớm hoàn chỉnh.

Các bài viết, tư liệu được lưu trữ trên website là quan điểm độc lập của tác giả, không hẳn là quan điểm của Thư viện Phật Việt.

Thư viện Phật Việt hoạt động trong tinh thần không vụ lợi nhằm phổ biến giáo lý của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Mọi nghiên cứu và trích dẫn từ nguồn tư liệu của thư viện là hoàn toàn tự do (xin ghi rõ nguồn từ Thư viện Phật Việt). Trang nhà không có ý định vi phạm bản quyền, nếu có vấn đề, xin liên hệ Ban Biên tập để sửa chữa.

Trong việc làm thiết nghĩ vô cùng cần thiết và ý nghĩa này, chúng con/chúng tôi hoan hỷ đón nhận mọi ý kiến của quý vị độc giả. Xin vui lòng gửi các thư đóng góp ý kiến, thắc mắc, bài vở, tư liệu kinh sách, các trước tác và dịch phẩm nghiên cứu Phật học về địa chỉ: bbtphatviet@gmail.com. Xin thành thật cảm ơn.

Nam mô Thường Hoan hỷ Bồ tát ma ha tát.

Thay mặt Ban Biên tập
Tâm Thường Định – Bạch X. Phẻ

Exit mobile version