biachanhphap148

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 • THƯ TÒA SOẠN, trang 2
 • TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4
 • XUÂN GIÁP THÌN – 2024 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8
 • TỨ CHÁNH CẦN ĐẾN HIỆN QUÁN (HT. Thích Đức Thắng) trang 9
 • AI ĐIẾU LÃO SƯ THẮNG HOAN VIÊN TỊCH (HT Thích Huyền Tôn) trang 11
 • HÀNH ĐẠO KHÔNG MỎI MỆT (HT. Thích Như Điển), trang 12
 • TỰ TẠI TRONG SINH TỬ (TT. Thích Như Giải xướng – Trúc Nguyên họa), trang 13
 • RỢP BÓNG TÙNG LÂM (Nguyên Siêu), trang 14
 • ĐẠO LÀM ANH TRONG MỖI DỊP XUÂN VỀ (HT. Thích Thái Hòa), trang 15
 • CÁO BẠCH: ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN VIÊN TỊCH (HĐGP GHPGVNTNHK), trang 16
 • TIỂU SỬ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN, HIỆU LONG HOAN (Môn đồ Pháp quyến) trang 17
 • XUẤT TRẦN THƯỢNG SĨ (thơ Hàn Long Ẩn), trang 19
 • THỐNG TƯ V/V TỔ CHỨC LỄ TRUY TÁN CÔNG HẠNH ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (GHPGVNTNHK), trang 20
 • THÔNG BẠCH LỄ TƯỞNG NIỆM, THỌ TANG TLHT THÍCH THẮNG HOAN (HĐGPTW Viện Tăng Thống GHPGVNTN), trang 21
 • ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (TK Thích Chúc Hiền), trang 22
 • NGƯỠNG VỌNG THẮNG HOAN ÂN SƯ (thơ Thích Đồng Trí), trang 24
 • NHỮNG YẾU TỐ TẠO NÊN SỰ KỲ VĨ CỦA THẮNG HOAN ĐẠI SƯ (Thích Minh Tuệ), trang 25
 • KÍNH LẠY NGƯỜI (thơ Thích Phổ Hương), trang 29
 • VỊ THẦY Y CHỈ CỦA ĐỜI TÔI (Chủng Ngạn Thích Từ Đức), trang 30
 • TIỄN THẦY, NHƯ TRỜI BIỂN RỘNG (thơ Diệu Viên), trang 32
 • VÔ THƯỜNG GIÀ BỆNH (Nhóm Áo Lam GĐPTVN), trang 33
 • XUÂN MÃI XUÂN (Nguyễn Thế Đăng), tr. 34
 • NHỮNG CHIẾC LÁ, AI ĐÓ CHẾT (thơ Lưu Lãng Khách), trang 35
 • KHÔNG TRANH CHẤP LÀ PHÁP TRANG NGHIÊM (Quảng Tánh), trang 36
 • TỨ CÚ LỤC BÁT LỤC CĂN LỤC TRẦN (thơ Vĩnh Hữu), trang 38
 • Ý NGHĨA “NƯƠNG THUYỀN BÁT NHÔ LÀ GÌ? (TN Hằng Như), trang 39
 • TIỄN THẦY (thơ Khánh Hoàng), trang 41
 • VÌ SƯ YÊU BÓNG TỐI (Hạnh Chi), trang 42
 • NĂM RỒNG KỂ CHUYỆN RỒNG (Nguyên Giác), trang 47
 • CÔNG ĐỨC HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP CỦA ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Thích Phổ Huân), trang 49
 • 5 BÀI ĐƯỜNG THI VỀ MÙA XUÂN (Pháp Hoan dịch), trang 50
 • NHỚ LỜI ÔN DẠY (PT. Diệu Danh), trang 51
 • XUÂN TINH KHÔI, HOA RỤNG THỀM XUÂN (thơ Tịnh Bình), trang 56
 • TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 57
 • TUỆ SỸ và LÝ HẠ… (Tâm Nhãn), trang 59
 • THƠ VÀ XUÂN, VÃN XUÂN (thơ Minh Đạo), trang 60
 • KRISNAMURTI VÀ BÀI CA VỀ NGƯỜI YÊU (Huỳnh Kim Quang), trang 61
 • GHPGVNTNHK TỔ CHỨC TANG LỄ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Thanh Huy), trang 64
 • ĐAU MẮT (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 66
 • ĐỌC BÀI THƠ “LÂM ĐỘNG ĐÌNH” CỦA MẠNH HẠO NHIÊN (Lam Nguyên), trang 67
 • CHƯA TỪNG BÁI KIẾN (Tiểu Lục Thần Phong), trang 68
 • LIÊN KHÚC HAIKU KÍNH TIỄN THẦY (thơ Lê Nguyên Thu), trang 69
 • KHI MIỆNG HẾT THƠM (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 70
 • MÙA XUÂN NHỚ KHÓI (thơ Trần Hoàng Vy), trang 71
 • HÌNH ẢNH LỄ TANG ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN (Võ Văn Tường), trang 72
 • BAN TỔ CHỨC và CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐLHT THÍCH THẮNG HOAN, trang 77
 • LỜI DẠY VẮN TẮT CỦA ĐỨC PHẬT LÚC SẮP NHẬP NIẾT BÀN (thơ Hoàng Thục Uyên), tr. 79
 • NẤU CHAY: TÀU HỦ KY CUỘC CHIÊN GIÒN (Vũ Quỳnh), trang 80
 • CỞI TRÓI tập 1 – chương 8, t.t. (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 81
 • CÁI CHẾT ĐẸP RỰC RỠ (thơ Thanh Nguyễn), trang 85

(PDF Nguyệt san Chánh Pháp số 148)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version