PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Thích Nguyên Siêu: Vị cha tinh thần của thế hệ trẻ, Thanh niên Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử

thay Thien Minh 1

Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã hết lòng chăm lo giới trẻ. Một mặt soạn thảo kế hoạch để thành lập Gia Ðình Phật Tử ở những miền chưa hội đủ điều kiện để tổ chức. Mặt khác lên chương trình …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Trí Quang, người con của mẹ, người hùng của chính Ôn, bậc thượng nhân của thời đại

ht tri quang 1

Đọc Trí Quang Tự Truyện, chúng ta thấy tình Mẹ như là một hạnh nguyện Bồ Tát để Ôn thành bậc Cao Tăng. Mẹ là chất liệu yêu thương xây thành đài hoa rực rỡ để Ôn ngự tọa suốt một đời làm Thầy tu. Ôn thường nhắc đến Mẹ. Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. …

Đọc thêm

Tâm Quang: Hòa thượng Chơn Giám Trí Hải – Tổ khai sơn Bích Liên Tự và dòng kệ truyền thừa

ht tri hai bich lien

I. DẪN NHẬP: “Bích Liên Tự” do Hòa thượng Chơn Giám Trí Hải, thuộc đời thứ 40 dòng Thiền Lâm Tế Chánh Tông và đời thứ 7 dòng Thiền Minh Hải Pháp Bảo (thường gọi là Thiền phái Chúc Thánh, Quảng Nam), kiến tạo từ năm Giáp Tuất, 1934 tại …

Đọc thêm

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Hòa thượng Thích Trí Quang và một chặng đường lịch sử Phật Giáo Việt Nam

On TriQuang

LỜI DẪN Phật Giáo Việt Nam có sự gắn bó như nước và sữa với dân tộc và đất nước Việt Nam suốt quá trình lịch sử tồn tại và phát triển trên hai ngàn năm qua. Đó là sự thật lịch sử không thể phủ nhận. Trong quá trình …

Đọc thêm

Tâm Quang: Chùa Từ Đàm – Nơi xuất phát các phong trào và tổ chức Phật giáo miền Trung

chua tu dam

I. Dẫn nhập: Chùa Từ Đàm–là ngôi chùa đã in một dấu tích rạng ngời trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại. Trải qua bao cuộc thế thăng trầm, dâu bể đổi thay, bao nhiễu nhương, hưng phế của đạo Pháp, nhưng dấu tích ấy vẫn uy …

Đọc thêm