PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Nhân lễ bách nhật của Ân sư, học trò bạo gan đem chút tri kiến thiển cận bình giải vài đoạn trong tác phẩm “kinh điển” mà Ân sư biên soạn lúc tuổi Hoa niên chí khí hạo nhiên.