Lịch sử

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội PGVN | Thời kỳ thứ ba: Chùa Quán Sứ, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo

chua quan su

Tùng thư đặt ở Hà Nam nhưng kinh, sách vẫn phải in trên Hà Nội. Thời  gian này, chúng tôi thường đi lại luôn, thỉnh thoảng Thượng Tọa Thái Hòa đưa tôi vào thăm chùa Quán Sư – Hà Nội. Vị trụ trì ở đấy bấy giờ là sư thầy …

Đọc thêm

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời kỳ thứ hai: Phật học tùng thư

chua 3

Hội họp, bàn bạc, trao đổi ý kiến với nhau một thời gian, chúng tôi quyết định thành lập “Phật học tùng thư”. Trước hết phiên dịch kinh sách ra quốc ngữ để ấn hành, truyền bá sâu rộng trong quần chúng. Sau khi được nhiều người hiểu biết tán …

Đọc thêm

Trí Siêu Lê Mạnh Thát: Vua Trần Nhân Tông và cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1288

rong 1

CHƯƠNG IV VUA TRẦN NHÂN TÔNG VÀ CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC NĂM 1288   Ngày mùng 6 tháng 6 năm Ất Dậu (1285), vua Trần Nhân Tông khải hoàn về thủ đô Thăng Long. Chưa đầy hai tháng sau tức ngày 20 tháng 7, khi tập hợp được tất …

Đọc thêm

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội Phật Giáo Việt Nam | Thời Kỳ Thứ Nhất: Lục Hòa Tịnh Lữ

HT Tri Hai 2

“Vượt qua những trở ngại khó khăn để đạt tới kết quả như ý nếu không có chí kiên trì và lòng dũng cảm sẽ không thể nào đưa tới thành công được.” | Hòa Thượng Thích Trí Hải   THAY LỜI TỰA Phật giáo và dân tộc như hình với bóng, …

Đọc thêm

Thích Tố Liên: Ký sự phái đoàn Phật giáo Việt Nam đi Tích Lan

HT To Lien 1

1. DỰ HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI   10 giờ đêm ngày 23 tháng 5 năm 1950, chúng tôi ở chùa Đại Bồ Đề (Calcutta) ra trường bay Calcutta đã gặp một số cả Chư Tăng và thiện tín là mấy Phái đoàn Phật giáo các nước đi họp …

Đọc thêm

Thích Tố Liên: Ký sự phái đoàn Phật giáo Việt Nam đi Ấn Độ

ky su

1. DUYÊN KHỞI Ngày 23 tháng 5 năm 1950. Phủ Thủ Hiến Bắc Việt gửi công văn đến Hội Phật Giáo, yêu cầu cử lấy một vị Tăng sĩ gia nhập Phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang Ấn Độ. Nguyên văn bức thư ấy như sau: Ký giả được …

Đọc thêm

Lê Mạnh Thát: Góp vào việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam thế kỷ thứ Năm

Minh hoa 3

GÓP VÀO VIỆC NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM THẾ KỶ THỨ NĂM (Viết kỷ niệm 20 năm ngày thầy Mật Thể mất) LÊ MẠNH THÁT   Nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt nam thời kỳ du nhập, người ta nhận thấy một khiếm khuyết đáng …

Đọc thêm

Trần Tiến Đạt: Đặc điểm của Phật giáo Việt Nam giai đoạn đầu công nguyên đến thế kỷ X sau công nguyên

chua viet

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn và có ảnh hưởng nhất định đối với các vấn đề chính trị xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phật giáo du nhập vào nước ta trong hoàn cảnh đất nước bị phương Bắc đô hộ, …

Đọc thêm