Nhân vật

Hòa Thượng thế danh Lê Quang Thiện, sinh năm Ất Dậu (1945) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngài là con út trong gia đình có 7 anh chị em gồm 4 trai, 3 gái;

Hòa thượng thế danh là Võ Tấn, sinh ngày 6 tháng 7 năm Giáp tuất (1933), tại làng Thành Công, Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên. Thân Phụ là cụ Ông Võ Sử. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Cháu và kế mẫu là cụ bà Lê Thị Đỡi. Gia đình có ba anh em trai, Hòa thượng là anh trai đầu.

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên (thường gọi là Hòa thượng Thích Thái Siêu) thế danh Trương Thái Siêu, Pháp danh Thị Đạt, Pháp tự Hạnh Hưng, Pháp hiệu Đỗng Tuyên, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42.