Cư sĩ hữu công

Thích Giác Toàn: Truyền thống phụng sự Tam bảo của người Cư sĩ và Tấm gương sáng Tâm Minh Lê Đình Thám

HT Thich Giac Toan

1. Dẫn nhập Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, người có công rất lớn trong phong trào chấn hưng Phật giáo từ đầu thế kỷ 20, vị bác sĩ tài ba, nhà nghiên cứu khoa học và Phật học, nhà dịch …

Đọc thêm

GS Cao Huy Thuần: Bonjour bác Thám!

Tuong cu si Tam Minh

Bác Lê Đình Thám có viết một bài rất ý nhị trong “Viên Âm” dưới nhan đề “Bonjour đức Phật”[1]Thích Trung Hậu và Thích Hải Ấn (sƣu tập và giới thiệu), Tác phẩm của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, tập 5, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, tr115.. Đó là …

Đọc thêm