Browsing: Tiểu sử

Hòa thượng thế danh là Võ Tấn, sinh ngày 6 tháng 7 năm Giáp tuất (1933), tại làng Thành Công, Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên. Thân Phụ là cụ Ông Võ Sử. Thân mẫu là cụ bà Trần Thị Cháu và kế mẫu là cụ bà Lê Thị Đỡi. Gia đình có ba anh em trai, Hòa thượng là anh trai đầu.

Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên (thường gọi là Hòa thượng Thích Thái Siêu) thế danh Trương Thái Siêu, Pháp danh Thị Đạt, Pháp tự Hạnh Hưng, Pháp hiệu Đỗng Tuyên, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 42.

Hòa thượng họ Lê húy Đình Thông, Pháp danh Nguyên Đạt, Pháp hiệu Thích Huệ Tánh. Ngài sinh ngày 15 tháng 7 năm 1933 trong một gia đình thâm tín Tam bảo tại tổng Văn Vận, phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (nay là làng Văn Vận, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tên khai sinh là Nguyễn Đình Lang, sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 trong một đại gia đình tại cố đô Huế, miền Trung Việt Nam.

TIỂU SỬ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG Thượng LỆ Hạ CHÂN Hiệu THIỆN HẠNH THƯỢNG THỦ HĐCM TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN, TRÚ TRÌ CHÙA KIM QUANG. NGUYÊN CHÁNH…

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Hương (1928-2021) I. THÂN THẾ Hoà thượng Thích Từ Hương thế danh là Nguyễn Mạnh Trừng.  Sinh ngày…

TIỂU SỬ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM THANH (1931-2004) I. THÂN THẾ Hòa Thượng Thích Tâm Thanh tự GIẢI TỊNH, hiệu CHƠN NGHIÊM. Thế danh Lê…

Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thích Viên Thành Hòa Thượng Thích Viên Thành, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng…

TIỂU SỬ VÀ CÔNG HẠNH CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN (1933-2011) Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, thế danh Trương Xuân…