Tiểu sử

Tiểu sử Hòa thượng Thích Mật Hiển

on mat hien

Tiểu sử HÒA THƯỢNG THÍCH MẬT HIỂN (1907 – 1992) Hòa thượng Thích Mật Hiển, pháp danh Tâm Hương, nối pháp đời thứ 43 dòng thiền Lâm Tế. Ngài thế danh Nguyễn Duy Quảng, sinh ngày 04/02/1907 (tức năm Đinh Mùi) tại làng Dạ Lê Thượng, xã Thủy Phương, huyện …

Đọc thêm