Browsing: Sự kiện

Nhân Ngày Hội Về Nguồn, trong niềm hỷ lạc từ nguồn suối quy nguyên, và cũng trong tưởng niệm những vong hồn oan khuất dưới lớp sóng Thái Bình Dương, chúng đệ tử Phật cũng từ nhân duyên này mà suy tư về sự hưng suy,…

Một hôm vào trung tuần tháng 6 năm 1954, Huế đô trầm lặng bổng sôi nổi, ồn ào náo nhiệt vì cuộc biểu tình ở Thương bạc do một nhóm người tổ chức “Yêu cầu Chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh để cứu nguy cho Tổ quốc”.

Thật là một nhân duyên lớn để có ngày hôm nay, nhân duyên lớn để cảm nghiệm uy đức chúng Tăng hòa hiệp; chúng Tăng trong và ngoài nước, từ các châu lục cùng vân tập về trong ngày Hội này,