Tưởng niệm

Hoa Đàm kết tập: ‘Cội Tùng Ngã Bóng’ Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang

coi tung nga bong 2

NHIỀU TÁC GIẢ HOA ĐÀM kết tập CỘI TÙNG NGẢ BÓNG Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Lotus Media ấn hành, 2021 LỜI THƯA   Gói ghém trong tuyển tập sưu lục này, nửa phần là …

Đọc thêm