Browsing: Tưởng niệm

Ngày 10 tháng 07 năm Nhâm Tý (18.08.1972), Hoà thượng thượng Tâm hạ Như hiệu Mật Nguyện viên tịch. Ba mươi bốn năm đã trôi qua, ngày nay, dù sắc thân tứ đại của Tôn sư đã hoá hiện miên viễn vào dòng bất diệt,