PHẬT HỌC

Lưu Văn Vịnh: Hiền như Bụt

Phat

Từ tri thức tới trí tuệ là chặng đường luyện Tâm Bụt. Knowledge transcending to Wisdomis the fruit of Zen. Tĩnh lặng là bước đầu của tu tập. Silence is the first step of Buddhist learning. BUDDHIST PSYCHOTHERAPY BUDDHISM & PHYSICS VIETNAMESE BUDDHIST TRADITION. Từ điển chuyên khoa Triết học …

Đọc thêm

DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT: Giáo pháp chú trọng thực hành | Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt

Common Buddhist Text

Giáo Pháp Chú Trọng Thực Hành Th.23 Pháp để thoát khổ chứ không phải để chấp chặt Đoạn này giải thích rằng Pháp – giáo pháp, hành trì và kết quả chứng đắc – là để vượt qua ‘bờ-bên kia’, tức Niết-bàn, vượt thoát khổ, chứ không phải để bám …

Đọc thêm