Đức Phật

“Một Con Người, này các Tỳ-kheo, xuất hiện thế gian; xuất hiện thế gian vì nhiều tăng ích, nhiều an lạc cho thế gian; vì thương tưởng thế gian; vì mục đích cứu cánh, vì tăng ích và an lạc của trời và người.

Lần đầu tiên trong lịch sử Sàigòn, thủ đô miền Nam bừng lên trong ánh sáng Đại hội. Dù đã trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, quan trọng, nhưng Sàigòn vẫn chưa lần nào hoàn toàn thức tỉnh, náo nhiệt như trong tuần Đại lễ Phật đản 2508