Đức Phật

Thích Thái Hòa: Hướng về thành đạo

Duc Phat

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh. – Điểm Đến Chí Thiện Sau những ngày từ bỏ vương cung, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, làm người xuất gia, Thế Tôn nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc nước mắt …

Đọc thêm

Lam Yên: Đêm Thành Đạo

thanh dao 1

Cao cả thay lời nguyện lành và cương quyết của vị Sa-môn trẻ! Sau khi phát đại nguyện, Ngài ngồi kiết già dưới cội Bồ-đề nhập thiền, quán tưởng… rừng Bồ-đề dường như yên tịnh hơn, thanh vắng hơn sau khi tất cả các vị đạo sĩ đã cùng nhau …

Đọc thêm

Thích Đức Thắng: Phật

phat thanh dao

Phật là từ gọi tắt của Phật-đà được phiên âm từ chữ Buddha của tiếng Phạn (sanskrite), có nơi còn phiên âm là Phù-đà, Phù-đồ, Phù-đầu, Một-đà, Bột-đà,… có nghĩa là chỉ cho Bậc đã giác ngộ hoàn toàn về nhân sinh và vũ trụ, là Bậc hiểu biết thấu …

Đọc thêm

H. W. Schumann | Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch: Đức Phật lịch sử | Chương I

duc Phat

Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O’C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam xuất bản ______________ Chương I 563 – 528 trước CN Thời Niên Thiếu – Cuộc Tầm Cầu – …

Đọc thêm

Thích Nhất Hạnh: Đêm nguyện cầu

phat dan 3

giờ phút linh thiêng gió lặng chim ngừng trái đất rung động bảy lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết ấn cát tường nở trắng một bông hoa thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi văn Phật Thích Ca giờ phút linh thiêng đoá bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt nụ giác ngộ hé thành …

Đọc thêm

H. W. Schumann | Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt: Đức Phật lịch sử

buddha 2

Ðức Phật Lịch Sử (The Historical Buddha) H.W. Schumann (1982) M. O’C. Walshe dịch sang Anh ngữ (1989) Nguyên Tâm Trần Phương Lan dịch Việt (1997) Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam xuất bản ______________   Lời Giới Thiệu   Ðôi nét về tác giả quyển Ðức Phật Lịch Sử …

Đọc thêm