Thành đạo

Thích Thái Hòa: Hướng về thành đạo

Duc Phat

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh. – Điểm Đến Chí Thiện Sau những ngày từ bỏ vương cung, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, làm người xuất gia, Thế Tôn nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc nước mắt …

Đọc thêm

Lam Yên: Đêm Thành Đạo

thanh dao 1

Cao cả thay lời nguyện lành và cương quyết của vị Sa-môn trẻ! Sau khi phát đại nguyện, Ngài ngồi kiết già dưới cội Bồ-đề nhập thiền, quán tưởng… rừng Bồ-đề dường như yên tịnh hơn, thanh vắng hơn sau khi tất cả các vị đạo sĩ đã cùng nhau …

Đọc thêm

Thích Đức Thắng: Phật

phat thanh dao

Phật là từ gọi tắt của Phật-đà được phiên âm từ chữ Buddha của tiếng Phạn (sanskrite), có nơi còn phiên âm là Phù-đà, Phù-đồ, Phù-đầu, Một-đà, Bột-đà,… có nghĩa là chỉ cho Bậc đã giác ngộ hoàn toàn về nhân sinh và vũ trụ, là Bậc hiểu biết thấu …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Cội Bồ đề rực sáng ánh hào quang

thichnguyensieu

Mùa Phật Thành Đạo năm nay Phật lịch 2564 – Dương lịch 2021, chúng ta đồng nhất tâm cầu nguyện: Thứ nhất: Ánh sáng Giác ngộ của Đức Phật xóa tan mây mù tham sân, chấp ngã của trần thế, của kiếp người quá nhiều lao lung, mộng tưởng. Ánh sáng Giác ngộ ấy soi tỏ từng bước chân đi của con người trên thế giới, đi bằng đôi chân của con người, …

Đọc thêm