Giảng luận

Thích Tuệ Sỹ (Thắng Man giảng luận): Cứu cánh của Bồ tát đạo

Thang Man phu nhan

III. THỰC CHẤT CỦA HẠNH PHÚC Chúng ta đã nói đến khát vọng muôn thuở của con người, nói đến nguồn xúc động của nó cũng chính là nguồn xúc động của Nhất thừa. Nhìn thẳng vào bản chất của nó, thì đấy là khát vọng hạnh phúc như là …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Cửa vào tuyệt đối

duy ma cat

KINH: Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ-tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ-tát vào Pháp môn bất nhị? Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình mà trình bày.» (Duy-ma-cật sở thuyết, phẩm 9 “Nhập bất nhị pháp môn.”) I. NHẤT NGUYÊN TUYỆT ĐỐI Về …

Đọc thêm

Thích Phước An: Đức Phật với những người trẻ tuổi trong Kinh A Hàm

HT PHUOC AN 1

Mỗi khi đọc Lại-Tra-Hòa-La trong kinh Trung A Hàm[1]Trung A Hàm, toàn bộ 3 tập, Tuệ Sĩ dịch, NXB Phương Đông và thư quán Hương Tích phát hành 2009. thì lúc nào tôi cũng liên tưởng đến nhân vật Siddharta trong tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông (do Phùng Khánh …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Phát triển tâm từ

tam tu

VĂN-THÙ hỏi Duy-ma-cật:[1]Duy-ma-cật sở thuyết (La-thập), Phẩm Quán chúng sinh (Vimalakīrtinirdeśa, Devatāparivartaḥ ṣaṣṭhaḥ) «Bồ tát nên quán sát chúng sanh như thế nào?» Duy-ma-cật đáp: «Như nhà ảo thuật quán sát con người ảo hóa do mình tạo ra; Bồ tát nên quán sát chúng sanh cũng như vậy. Cũng như …

Đọc thêm

Tuệ Sỹ: Thắng Man Giảng Luận ~ Cứu cánh của Bồ tát đạo

Thang Man

III. THỰC CHẤT CỦA HẠNH PHÚC Chúng ta đã nói đến khát vọng muôn thuở của con người, nói đến nguồn xúc động của nó cũng chính là nguồn xúc động của Nhất thừa. Nhìn thẳng vào bản chất của nó, thì đấy là khát vọng hạnh phúc như là …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Duy-ma-cật, về sự khai phát trí tuệ*

duy ma cật

I. QUÁN SÁT ĐỂ THÀNH TỰU Chừng như vì không thể thấy biết biên tế của thế gian này, nên cũng không thể biết được đâu là giới hạn của đau khổ hay hạnh phúc của các chủng loại tồn tại trong đó. Hoặc cũng có thể nói, nếu không …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Văn-thù thăm bệnh

Van thu Pho hien

I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG 1. THỰC TẠI VÔ NGÔN  Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong Duy-ma-cật là vô ngôn, mà tất cả khái niệm về thực tại được biểu hiện trong các kinh điển đều xuất phát từ tự thể phi ngôn thuyết. Sự im lặng của …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Duy-ma-cật với các đại thanh văn

duyMa

I. NHỮNG HÌNH TƯỢNG MÂU THUẪN VÀ PHẢN DIỆN Trong Long Thọ bồ tát truyện,[1]T50n2047, tr.184b28. Hán dịch của Cưu-ma-la-thập, có một đoạn rất có ý nghĩa về mặt lịch sử đối với sự xuất hiện của Đại thừa: Long Thọ, sau khi xuất gia, đọc hết các Tam tạng của …

Đọc thêm

Thích Đức Thắng: Từ nghiệp cảm duyên khởi đến pháp giới duyên khởi

hand

Sự hiện hữu hay hủy diệt của một thực tại giả hợp, chúng luôn luôn tùy thuộc vào nhân và duyên có được, từ nơi định luật vô thường khởi – diệt của nhân sinh và vũ trụ, đã nói lên tính dung thông vô ngại của nguyên lý Duyên …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Ý nghĩa đề kinh Kim Cang

Vajrasattva Tibet

Kinh Kim cang là một trong những bản kinh quan trọng và sớm nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày ý nghĩa của đề kinh Kim cang từ nguyên gốc tiếng Phạn và từ được dịch sang tiếng Hán. Đề kinh Kim cang gồm hai phần. …

Đọc thêm

Thích Tuệ Sỹ: Đối biện Bồ-tát

56592034 2337742129804886 1434923516754395136 n

I. DI-LẶC TRUYỀN THUYẾT Bồ-tát Di-lặc, hay Phật tương lai, vốn là hình ảnh rất quen thuộc không chỉ đối với Phật tử Đại thừa. Danh hiệu của Ngài cũng xuất hiện rất nhiều nơi trong kinh điển Pali. Kinh Chuyển luân vương nói:[1]Cakkavatti-suttam, D.iii. 76. Hán dịch tương đương, Trường A-hàm 6 (Chuyển …

Đọc thêm