Nghiên cứu

Thích Như Điển: Lời Bạt: Về việc xuất bản những tập sau cùng của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (từ tập 188 đến tập 203)

thich nhu dien

Như tất cả những vị nghiên cứu đều biết rằng Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh do cố Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh chủ trương, hầu hết được dịch thẳng từ bản chữ Hán của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh (Taisho Shinshu Daizokyo), gồm 32 tập đầu thuộc Kinh, Luật, Luận. Từ tập 33 đến tập 39 gồm 7 …

Đọc thêm

Long Tường: Đại Ca Diếp

Ma ha Ca Diep

ĐẠI CA DIẾP (MAHA KASSAPA)  Maha Kassapa là người làng Bà-la-môn Mahà-Tittha, gần thành Rajagaha (Vương Xá) thuộc nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà), Ngài còn có tên là Pippali-Mànava, con bà vợ chánh của Bà-la-môn Kanila. Vị Bà-la-môn này tuy giàu có địch quốc (chỉ có thể đem so sánh với Bình Sa Vương, nước Ma-kiệt-đà) ông ta …

Đọc thêm

Thích Nguyên Hiền: Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm

buddha 5

Từ ngữ A-hàm (Agama) nói theo nghĩa rộng là chỉ cho những giáo thuyết được truyền thừa, hoặc các Thánh điển do sưu tập các giáo thuyết ấy tạo thành. Do vậy, thông thường nói Kinh A-hàm tức chỉ cho 4 bộ hoặc 5 bộ Thánh điển của Phật giáo …

Đọc thêm

Đạo Sinh: (LUẬN CÂU-XÁ) Chương 2: Phân biệt các căn [Phần 7]

The Than

LUẬN CÂU-XÁ Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Hán dịch Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh –o0o– Chương 2: Phân biệt căn   Phần 6 Đã giải thích xong các nhân; vậy duyên là gì? 說有四種緣                  因緣五因性 等無間非後                  心心所已生 所緣一切法                  增上即能作. [Có bốn loại duyên được nói đến. Nhân duyên chính là …

Đọc thêm

Hồng Dương Nguyễn Văn Hai: Lưới tương giao

luoi

 (I) Mạng lưới ngẫu duyên. Chắc ai cũng có lần chứng kiến một em bé ngồi khóc vì đã lỡ tháo đồ chơi ra từng bộ phận rồi sau đó không thể lắp lại nguyên vẹn như cũ. Hiện giờ, các nhà khoa học cũng ở trong tình trạng giống …

Đọc thêm

Thích Hạnh Tuấn: Quan điểm của Phật giáo về sự nghèo khó và thịnh vượng

anh minh hoa

Nghèo khó và thịnh vượng là hai điều kiện khác nhau trong số những sự thực của cuộc sống. Bạn, tôi và những người còn lại trong thế giới này rơi vào một trong hai điều kiện ấy. Chúng ta có thể giàu hay nghèo về phương diện của cải …

Đọc thêm

Khantipalo | Chân Pháp dịch Việt: Đức Phật hiện thân hòa bình

buddha 2

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambudihassà. Những chữ tán tụng này được tìm thấy trong kinh bảo Pall cổ điển: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammàsambuddhassà‘ti. Được dịch sang Việt ngữ như sau: Kính lễ Đức Thế Tôn, Ứng cúng, Chánh Biến Tri Hôm nay, vì sự gia tăng của ý thức …

Đọc thêm

Thích Đồng Thành: Luật học và luật nghi tự viện tại Trung Hoa trước thời ngài Đạo Tuyên

Ngai Dao tuyen

Trong những giai đoạn phôi thai của Phật giáo tại Trung Hoa diễn ra vào đầu kỷ nguyên Tây lịch, rất nhiều cao Tăng từ Trung Á và Ấn Độ đã nỗ lực phiên dịch kinh điển và giới thiệu giáo lý Phật giáo bằng nhiều hình thức khác nhau. …

Đọc thêm

Tư Tưởng: Phật giáo đối mặt với thế giới hiện đại

sangha meaning

Lời tòa soạn PHẬT GIÁO ĐỐI MẶT VỚI THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI   (I)   Ekāsanam ekaseyyam eko caram atandito eko damayam attānani vanante ramito siyā (Dhammapada, 306) Người ngồi một mình, nằm một mình, đi một mình không buồn chán: người ấy ưa tìm sự vui thú trong những …

Đọc thêm