Nghiên cứu

Kimura Taiken | Thích Quảng Độ dịch Việt: Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận

duc phat 1

NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬNTác giả: KIMURA TAIKENHán dịch: ÂU DƯƠNG HÃN TỒNViệt dịch: THÍCH QUẢNG ĐỘViện Đại Học Vạn Hạnh xuất bản 1969 TỰA   Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. …

Đọc thêm

Thanh Hòa: Tràng hạt

niem phat

Tràng hạt (Skr: japa mālā, Eng: the beads, hoặc rosary) là một vật dụng phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nó được dùng như một thứ trang sức hoặc như một pháp khí tùy theo đối tượng sử dụng. Trong tôn giáo, tràng hạt được dùng …

Đọc thêm

Không Quán: Tánh Không tổng hợp Tam thừa Phật giáo trong tinh thần bất bộ phái theo Phật giáo Tây Tạng

lien hoa sanh 2

  1. Nhập đề Khi nhìn chung về tình trạng của thế giới ngày nay, chúng ta đều phải nhận thấy là thế giới đi về một tình trạng toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế, sự phồn thịnh đặt trên quan điểm thực dân, khai …

Đọc thêm

Hồng Dương: Phép đếm Hoa Nghiêm

Le Thanh chua Viet

Số đếm: Tự biến hay Cọng biến? Nhiếp luận thống nghiếp các pháp thành mười một loại, gọi là thức, trong đó có số thức tức thức số mục. Ba loại đầu là 6 căn: thân thức tức cái tổng thể gồm 5 giác quan, thân giả thức là ý …

Đọc thêm