Pháp thoại

Thích Thái Hòa: Niềm tin và trí tuệ

thay thai hoa 1

Pháp thoại Thầy Thích Thái Hoà giảng trong khoá tu ngày 7/2 Giáp Thân (26/02/2004) cho các Phật tử tại thiền đường Trăng Rằm, Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Học trò Nhuận Hạnh Châu, Nhuận Khánh Như kính ghi từ băng giảng. Chỉ cần Thầy tu thôi. Quý vị biết …

Đọc thêm