Phật học phổ thông

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Dẫn luận | Cuộc đời Đức Phật

Dan vao Tue giac Phat

DẪN LUẬN   II.  Cuộc đời đức Phật lịch sử Các đoạn được đánh dấu ‘L.’ trong sách này đề cập đến  cuộc đời của đức Phật. Về các văn bản mà những đoạn này được trích, xin xem phần giới thiệu về các đoạn của Thượng tọa bộ (Theravāda) …

Đọc thêm

Nhiều tác giả | Dẫn vào Tuệ giác Phật: Bối cảnh Biên dịch và Cộng tác viên

Dan vao tue giac

  BỐI CẢNH BIÊN DỊCH VÀ CỘNG TÁC VIÊN   Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tế, đặt tại Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU), Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật giáo kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập bát-niết-bàn của Đức Phật. Mục …

Đọc thêm

Thích Chơn Thiện | Tăng già thời Đức Phật: Sinh hoạt của Tăng-già

tang gia 1

Một Tỳ kheo luôn luôn tâm niệm rằng mình phải tu học để giải thoát và giúp chúng sinh giải thoát hay nói khác đi là tự độ và độ tha. Người ta thường nhìn vào hình thức thể hiện công hạnh mà gán cho hình thức thể hiện ấy …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Lịch sử truyền bá

buddha 4

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận Chương III …

Đọc thêm

Tâm Minh Lê Đình Thám: Phật học thường thức

ledinhtham

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC Tác giả: Tâm Minh Lê Ðình Thám __________________________________ Tủ Sách Phổ Hòa tái bản, 2019 Bìa và trình bày: Bodhi Media ISBN: 978-0-359-48389-1 LỜI TÁC GIẢ   Chư Phật theo căn cơ của chúng sanh mà thuyết pháp. Căn cơ của chúng sanh có sai khác. …

Đọc thêm

Thích Đức Nhuận (Phật học tinh hoa): Lịch sử khái luận | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Buddha 1

PHẬT HỌC TINH HOA Một Tổng Hợp Ðạo Lý Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Vạn Hạnh, Saigon Việt Nam xuất bản lần đầu năm 1961, Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới, California xuất bản năm 1999 ___________ Phần thứ nhất Lịch Sử Khái Luận Chương II …

Đọc thêm