Phật học phổ thông

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I0: Những mục tiêu của Phật giáo

Dan vao tue giac

CHƯƠNG 10 NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHẬT GIÁO THƯỢNG TỌA BỘ Hạnh phúc đời này và đời sau Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh trong cõi người là hiếm có và quý báu (*Th.59–60), chấp nhận thực tế có nhiều cõi trời (cuối *L.27, *Th.58), và …

Đọc thêm

Daisetz Teitaro Suzuki | Trúc Thiên dịch: Ngộ hay là sự phát triển một chân lý mới trong đạo Thiền

Zen Buddhism

THIỀN LUẬN Quyển Thượng Daisetz Teitaro Suzuki Việt Dịch: Trúc Thiên Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 – 1989 _____________ Luận năm NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT TRIỂN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO THIỀN   I. KHÔNG NGỘ CHẲNG PHẢI THIỀN Tinh yếu của Thiền cốt …

Đọc thêm

Daisetz Teitaro Suzuki | Trúc Thiên dịch: Lịch sử thiền tông từ Đạt Ma đến Huệ Năng

bodhidharma

THIỀN LUẬN Quyển Thượng Daisetz Teitaro Suzuki Việt Dịch: Trúc Thiên Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 – 1989 _____________ Luận bốn LỊCH SỬ THIỀN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐẾN HUỆ NĂNG (520 – 713)   Tôi không kỳ vọng trình bày ở đây một bài nghiên …

Đọc thêm