Ứng dụng

Thích Nhất Hạnh: Lượng cả bao dung (Nhẫn ba-la-mật)

nhathanh

THÍCH NHẤT HẠNH Pháp thoại các ngày ngày 7, 11, 14 tháng 7 năm 1996   Chịu và Đựng Paramita dịch tiếng hán việt là Độ, có nghĩa là đi sang bờ bên kia, vượt bờ. Ta biết rằng ta có thể thực tập được chuyện vượt bờ bất cứ …

Đọc thêm

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sống cuộc đời từ bi

QT dalai lama

SỐNG CUỘC ĐỜI TỪ BI* ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA Tuấn Anh và La Sơn Phúc Cường Việt dịch Những chia sẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma giúp mỗi người hiểu vì sao thực hành chính niệm và nuôi dưỡng từ bi tâm tất yếu dẫn đến sự tự …

Đọc thêm

Đạo Sinh: Lưu chuyển và hoàn diệt

DaoSinh

Văn học Phật giáo cung cấp cho chúng ta nhiều mô tả và liệt kê chi tiết về các phẩm tính cũng như khả năng khác nhau của con người. Những mô tả và liệt kê này có nhiều điểm không tương đồng nhưng qua đó chúng ta vẫn có …

Đọc thêm