Ứng dụng

Trần Như Mai: Con đường tu tập của người Phật tử tại gia qua kinh Trung Bộ

phat tu

* Đây là bài phát biểu của tôi nhân dịp kết thúc khóa học Kinh Trung Bộ dành cho cư sĩ tại Thiền Viện Vạn Hạnh – Saigon, năm 1988, do HT Thích Minh Châu giảng dạy.   Trước những sự kiện diễn ra trong cuộc sống hằng ngày, tôi đã từng ngày đêm thao thức với biết …

Đọc thêm