Tin tức

Trong tinh thần đó, Hội Thân Hữu Già Lam đã quy tụ một số quý Thầy và Cư sĩ họp mặt mỗi năm một lần nhân dịp húy kỵ Ôn Già Lam, luân phiên tổ chức tại nhiều tự viện, tu viện khắp các châu lục, quốc gia từ 15 năm qua (tính đến năm 2019).