GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – Executive Council
|VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC – STANDING OFFICE

 4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 Tel: (714) 548-4148
*

THƯ CUNG THỈNH/MỜI

Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo năm 2021

 

Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa ThượngThượng TọaĐại Đức Tăng, Ni
và quý Cư Sĩ thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý Cư Sĩ thành viên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,

Trước hết, chúng tôi xin thay mặt Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, thành tâm kính chúc chư tôn Trưởng lãoHòa thượngThượng tọaĐại đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ thành viên Giáo Hội một năm mới phước huệ trang nghiêmthân tâm thường lạc.

Kính thưa quý liệt vị,

Những tháng đầu năm mới dương lịch 2021 và âm lịch Tân Sửu sắp trôi qua. Đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành, lây lan khắp hành tinh và cũng đã cướp đi sinh mệnh của hơn 2 triệu rưỡi người. Riêng tại Hoa Kỳ, mặc dù đã có vaccine chủng ngừa được tiêm cho hàng chục triệu người, mức độ lây lan và chết chóc vì coronavirus cũng không thể một sớm một chiều ngừng hẳn. Chúng ta vẫn cần phải tuân thủ các hướng dẫn của y tế và khoa học cũng như của chính quyền liên bang, tiểu bang: luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, uống nước nhiều và giữ giãn cách xã hội.

Với tình trạng như thế, các sinh hoạt thường nhật, thường quý, thường niên của Giáo Hội cũng như của các đơn vị cơ sở, thiền việnthiền tựtịnh xá Phật giáo, đều bị ngưng trệ, đình hoãn suốt hơn năm qua. Vì vậy, khóa họp đầu năm của Giáo Hội đã không thể tiến hành như thông lệ hàng năm, nhưng Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ vẫn sẽ được cử hành trong hình thức giản lược nhất.

Hàng năm, Giáo Hội thường tổ chức Lễ Hiệp Kỵ để  tưởng niệm công hạnh sâu dày của chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng đã một đời tận hiến cho Đạo Pháp và Dân tộc như:

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Đại Diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại – Hoa Kỳ; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thuyền ẤnChứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hạnh ĐạoChứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên LaiChứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Cố Hòa Thượng Thích Thiện HươngChứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ.

Năm nay Lễ Hiệp Kỵ sẽ được tổ chức tại Chùa Bát NhãVăn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 03 tháng 4 năm 2021 và Lễ Húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Niệm sẽ được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế vào Chủ nhật, ngày 04 tháng 04 năm 2021 (nhằm ngày 23 tháng Hai năm Tân Sửu).

Hai buổi lễ trên sẽ được tổ chức giản lược trong tình hình đại dịch, vì vậy Giáo Hội không tiện cung thỉnh tất cả thành viên tham dự; nhưng thành tâm khuyến thỉnh chư liệt vị trong hai ngày đó, tùy theo hoàn cảnh sở tại, thiết lễ đơn giản tại địa phương để tưởng niệm chư tôn giác linh. Quý vị nào có thể thân hành tham dự tại Chùa Bát Nhã và Phật Học Viện Quốc Tế, xin liên lạc trước với chư vị viện chủ để tiện việc sắp xếp cung nghinh.

Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho mọi Phật sự của chúng ta đều thành tựu viên mãn.

Thành tâm kính cung thỉnh/mời.

Phật lịch 2564, Santa Ana, ngày 04 tháng 3 năm 2021
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,
Chủ Tịch,
Sa Môn Thích Tín Nghĩa

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version