Tag Archives: Bankei

Bắc Phong: Vâng lời

Bankei

Đây là câu chuyện đạo Về thiền sư Bàn Khuê Mỗi lần ngài thuyết pháp Rất đông đảo người nghe Đại chúng đủ thứ cấp Ngoài tăng sinh của ngài Tăng sinh tông phái khác Cũng đến ngồi lắng tai Ngài không trích kinh sách Hay biện luận xa vời …

Đọc thêm