Tag Archives: Ca Diếp

Long Tường: Đại Ca Diếp

Ma ha Ca Diep

ĐẠI CA DIẾP (MAHA KASSAPA)  Maha Kassapa là người làng Bà-la-môn Mahà-Tittha, gần thành Rajagaha (Vương Xá) thuộc nước Magadha (Ma-Kiệt-Đà), Ngài còn có tên là Pippali-Mànava, con bà vợ chánh của Bà-la-môn Kanila. Vị Bà-la-môn này tuy giàu có địch quốc (chỉ có thể đem so sánh với Bình Sa Vương, nước Ma-kiệt-đà) ông ta …

Đọc thêm