Tag Archives: Đại lễ Phật đản

Thích Nhất Hạnh: Đêm nguyện cầu

phat dan 3

giờ phút linh thiêng gió lặng chim ngừng trái đất rung động bảy lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết ấn cát tường nở trắng một bông hoa thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi văn Phật Thích Ca giờ phút linh thiêng đoá bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt nụ giác ngộ hé thành …

Đọc thêm

Thích Đức Chơn: Cảm niệm Phật đản

HT Duc Chon

CẢM NIỆM PHẬT ĐẢN PL. 2551 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật Nam mô Lâm tỳ ni viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật   Kính bạch Chư tôn Đại đức Tăng; Kinh thưa tòan thể tứ chúng, Chư Phật tử thân cận, Chư thiện hữu tri thức. Kính thưa liệt quý vị, Trong giây …

Đọc thêm