Dẫn vào tuệ giác Phật

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I0: Những mục tiêu của Phật giáo

Dan vao tue giac

CHƯƠNG 10 NHỮNG MỤC TIÊU CỦA PHẬT GIÁO THƯỢNG TỌA BỘ Hạnh phúc đời này và đời sau Như đã thấy trước đây, Phật giáo xem tái sinh trong cõi người là hiếm có và quý báu (*Th.59–60), chấp nhận thực tế có nhiều cõi trời (cuối *L.27, *Th.58), và …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương 4: Về xã hội và quan hệ nhân sinh

Dan vao tue giac

PHẦN II: PHÁP CHƯƠNG 4 VỀ XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ NHÂN SINH   THƯỢNG TỌA BỘ Thuật trị nước   Th.29 Các nguyên tắc trị quốc an bang Đoạn này tường thuật đường lối điều hành xã hội của người Vajjī. Ấn-độ trong thời đại của đức Phật được …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương II: Các quan điểm khác nhau về Đức Phật

Dan vao Tue giac Phat

CHƯƠNG 2 CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ ĐỨC PHẬT   THƯỢNG TỌA BỘ   Th.1 Phẩm tánh của đức Phật Đây là một phần của đoạn nói về ba Quy y (xem *Th.93) thường được tụng bằng Pāli ở các buổi lễ, cũng như suy  niệm trong các đề …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử (tt)

tuong phat 2 1

CHƯƠNG 1 CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ (tt) Xưng tán Phật L.36  Chư thiên xưng tán Bạch Thế Tôn, Thiên đế Thích biết được chư Thiên ở Tam thập tam thiên tín tâm hoan hỷ, liền nói với họ: ‘Này các thiện hữu, các bạn có muốn nghe tám …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Chương I: Cuộc đời Đức Phật lịch sử

Buddha 3

CHƯƠNG 1 CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT LỊCH SỬ Giáng thần, đản sanh và thuở thiếu thời L.1  Sự đản sanh hy hữu của bậc đại nhân Ở đây, Đức Phật nói với Ānanda, vị đệ tử thị giả thân cận. Trước đó, Đức Phật đã kể cho Ānanda những điều …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Dẫn luận | Truyền thừa

Dan vao Tue giac Phat

DẪN LUẬN IV. Tuyển dịch Phật giáo Thượng tọa bộ 1. Các đoạn văn đánh dấu ‘Th.’ trong sách này đại diện cho kinh điển truyền thống Phật giáo Thượng tọa bộ (Theravāda). Văn hiến thánh điển của Thượng tọa bộ được bảo tồn trong ngôn ngữ Pāli, theo hình …

Đọc thêm

Phật điển phổ thông | Dẫn vào Tuệ Giác Phật: Dẫn luận | Tăng-già – Chúng hội đệ tử

Dan vao tue giac

DẪN LUẬN III. Tăng-già – Chúng hội đệ tử 1. Các đệ tử của đức Phật bao gồm chư tỳ-kheo (cũng âm là tỉ- khâu, bí-xô; Pāli. bhikkhu, Skt. bhikṣu), tỳ-kheo-ni (Pāli. bhikkhunī, Skt. bhikṣuṇī), nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Bốn nhóm này được gọi là bốn ‘chúng’ …

Đọc thêm