Tag Archives: Hồi ký

Thích Trí Hải: Hồi ký thành lập Hội PGVN | Thời kỳ thứ tư: Hội Phật Giáo Việt Nam

chua ham long

HỒI KÝ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HT. Thích Trí Hải ___________________________ Công việc của Hội Bắc Kỳ Phật giáo vẫn hoạt động, báo Đuốc Tuệ và Tinh Tiến vẫn phát hành cho đến ngày Cách Mạng Tháng Tám. Sau Cách Mạng Tháng Tám, Chinh phủ ban hành …

Đọc thêm