Tâm Quảng Nhuận

Trong giáo lý Phật giáo, tham, sân, si được biết đến như là ba loại độc, ba gốc bất thiện và ba ngọn lửa dữ. Những ẩn dụ này cho thấy những suy nghĩ và cảm xúc phiền não có thể nguy hiểm như thế nào nếu chúng không được hiểu và chuyển hóa.