Tag Archives: Tạp chí Tư Tưởng

Tư Tưởng (Sinh hoạt văn hóa): Tường thuật lễ hoàn thành công tác phiên dịch TRƯỜNG BỘ KINH

buddha 1

Sinh Hoạt Văn Hóa Tường Thuật Lễ Hoàn Thành Công Tác Phiên Dịch TRƯỜNG BỘ KINH TƯ TƯỞNG LỜI TÒA SOẠN: Ngày 13-9-1972, Nha Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh đã tổ chức lễ Hoàn Thành Công Tác Phiên dịch Trường Bộ Kinh. Buổi lễ được đặt dưới quyền …

Đọc thêm