Tag Archives: Tạp chí Tư Tưởng

Lê Mạnh Thát: Ghi chú sơ bộ về tình trạng điển tịch Phật Giáo Việt Nam đầu thế kỷ XIX

tuong quan am

Theo Việt nam Phật giáo sử lược của Thầy Mật Thể, thì vào khoảng năm 1825-1829 đại sư An Thiền có viết một bộ sách ba quyển nhan đề Đạo giáo nguyên lưu. Tuy thế, nếu cứ vào chính thủ bản của bộ sách này, thì chắc nó phải được …

Đọc thêm

Tư Tưởng (1972): Thời tượng

duc phat

Phật giáo và Khoa học! Đề tài này được thảo luận khá rầm rộ trong các tác phẩm về Phật giáo được viết bằng Anh ngữ. Những tác giả có nguồn gốc Á châu phát biểu hăng hái nhất. Họ phát biểu với tâm trạng của cái thứ mệnh danh …

Đọc thêm

Thích Minh Châu: Mục tiêu và đường hướng của Viện Cao đẳng Phật học

HT Minh Chau

 Diễn văn của Thượng tọa Tổng vụ Trưởng Tổng vụ văn hóa Giáo dục đọc trong buổi lễ tấn phong Viện trưởng và khai giảng Viện Cao đẳng Phật học. __________________   – Kính bạch chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa …

Đọc thêm