Tag Archives: Tập san nghiên cứu Phật học

Quảng Thông: Đơn giản

don gian

Một chén trà thơm trong nắng mai, một  mái nhà đơn sơ giản dị, với những gì thật đơn giản nhẹ nhàng… là những gì ta có thể quan niệm về một lối sống đơn giản và an nhàn. Điều này rất dễ nhận ra. Nhưng giữa một xã hội …

Đọc thêm

Hồng Dương: Tham Đồng Khế

shitou

THAM ĐỒNG KHẾ 南 嶽 石 頭 和 尚 參 同 契 Hồng Dương   Bản chữ Hán Trích Cảnh đức Truyền đăng lục quyển 30 Đại chánh tập 51, Số hiệu 2076, tr. 459b08-459b21 T51n2076_p0459b08║竺土大仙心。東西密相付。人根有利鈍。道無 T51n2076_p0459b09║南北祖。靈源明皎潔。枝派暗流注。執事元是 T51n2076_p0459b10║迷。契理亦非悟。門門一切境。迴互不迴互。迴 T51n2076_p0459b11║而更相涉。不爾依位住。色本殊質象。聲元異 T51n2076_p0459b12║樂苦。暗合上中言。明明清濁句。四大性自 T51n2076_p0459b13║復。如子得其母。火熱風動搖。水濕地堅固。眼 T51n2076_p0459b14║色耳音聲。鼻香舌鹹醋。然依一一法。依根葉 T51n2076_p0459b15║分布。本末須歸宗。尊卑用其語。當明中有 T51n2076_p0459b16║暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相睹。明 T51n2076_p0459b17║暗各相對。比如前後步。萬物自有功。當言用 T51n2076_p0459b18║及處。事存函蓋合。理應箭鋒拄。承言須會 T51n2076_p0459b19║宗。勿自立規矩。觸目不會道。運足焉知路。進 T51n2076_p0459b20║步非近遠。迷隔山河固。謹白參玄人。光陰莫 T51n2076_p0459b21║虛度  Phiên …

Đọc thêm