tết trung thu

THÍCH TUỆ SỸ: Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước Nhân Tết Nhi đồng Việt Nam – Suy tư hướng về các thế hệ tương lai

Tran Lam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG SỐ: 05/VTT/VP Phật lịch: 2564   Thư gởi Chư Thiện tri thức trong và ngoài nước nhân Tết Nhi đồng Việt Nam ~ Suy tư hướng về các thế hệ tương lai Không ít những người trong chúng ta đã …

Đọc thêm