Tag Archives: Thích Đôn Hậu

Tâm Đức Trần Quang Thuận (Cuộc đời của Đại lão HT Thích Đôn Hậu): Thời đại bão táp

ht don hau 2

TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN NHƯ ÁNG MÂY BAY CUỘC ĐỜI CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU _____________ Chương 10 Ngưỡng Cửa Tử Thần (1947) Từ Chiến Tranh Việt- Pháp (1946) Đến Hiệp Định Genève (1954)   Trong ba tổ chức chấn hưng Phật Giáo Việt Nam là …

Đọc thêm

Vĩnh Hảo: Nhẹ gót hóa thân

HT Don Hau 1

NHẸ GÓT HÓA THÂN Điếu văn tưởng niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Vĩnh Hảo (viết tại North Hills, California, 1992)   Chân tâm trạm tịch Pháp tánh linh minh Người từ vô sinh hóa thân dòng biến dịch Mượn thân giả hợp độ khắp cõi nhân sinh. …

Đọc thêm

Tâm Đức Trần Quang Thuận (Cuộc đời của Đại lão HT Thích Đôn Hậu): Công tác hoằng truyền

thich don hau

TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN NHƯ ÁNG MÂY BAY CUỘC ĐỜI CỦA ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU _____________   Chương 9  Công Tác Hoằng Truyền (1932-1945)    Ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam bấy lâu bị lãng quên giờ đây được sơn phết lại. Tại miền Nam Việt …

Đọc thêm

Tiểu sử Hòa thượng Thích Đôn Hậu

Thichdonhauts

Tiểu sử ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐÔN HẬU ĐỆ TAM TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (1905-1992) I. Thân thế: Đức Đại Lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN là thế hệ thứ 8 của phái Thiền Thiệt Diệu Liễu Quán, Pháp danh Trừng Nguyên, Hiệu Đôn Hậu. Xuất gia và thọ cụ túc với Hòa …

Đọc thêm