Thích Nguyên Siêu

Thích Nguyên Siêu: Giới thiệu tổng quát các công trình nghiên cứu sử học của sử gia Lê Mạnh Thát

thay le manh that 2b

Nhìn tổng quát công trình nghiên tầm, khảo cứu các văn kiện, tài liệu cổ để tập thành các tác phẩm qua các bộ môn: Lịch Sử, Văn Hóa, Văn Học, Âm Nhạc, Triết học, Thiền học… của Tiến sỹ Sử gia Lê Mạnh Thát là một thành quả to …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Vị cha tinh thần của thế hệ trẻ, Thanh niên Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử

thay Thien Minh 1

Sau khi nhận chức vụ Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa thượng đã hết lòng chăm lo giới trẻ. Một mặt soạn thảo kế hoạch để thành lập Gia Ðình Phật Tử ở những miền chưa hội đủ điều kiện để tổ chức. Mặt khác lên chương trình …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Trí Quang, người con của mẹ, người hùng của chính Ôn, bậc thượng nhân của thời đại

ht tri quang 1

Đọc Trí Quang Tự Truyện, chúng ta thấy tình Mẹ như là một hạnh nguyện Bồ Tát để Ôn thành bậc Cao Tăng. Mẹ là chất liệu yêu thương xây thành đài hoa rực rỡ để Ôn ngự tọa suốt một đời làm Thầy tu. Ôn thường nhắc đến Mẹ. Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Đỉnh đồi kim thân

thich nguyen sieu

Nhiều lớp người qua đi. Nhiều thế hệ người qua đi, kể từ khi tôi biết, vì tôi xuất gia ở đó. Một dĩ vãng khó quên, nhiều kỷ niệm, không thể nhạt nhòa theo thời gian năm sáu mươi năm. Thời gian qua mau. Bao lớp người qua mau. …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Văn học Phật Giáo là con đường tri thức vượt thoát

chua

Nền văn học Phật giáo là phương tiện để con người lấy đó mà thâm nhập chủng tính Phật pháp rồi vượt thoát qua những gì bị trói buộc, giam hãm trong biển đời sinh tử trầm luân. Nền văn học Phật giáo đã giáo dục con người qua nhiều phạm trù trong đời sống, như nền văn học Thiền – dù yếu chỉ của Thiền bảo rằng: “Ngôn ngữ đạo đoạn. Tâm hành xứ diệt. Trực chỉ nhơn tâm. Kiến tánh …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Hòa thượng Thích Trí Chơn – Con đường Hoằng pháp và Văn hóa

ht tri chon

Giờ thì Hòa Thượng đã ra đi, ra đi chung quanh quý Thầy, Cô trong môn đồ pháp quyến đang nhất tâm niệm Phật để cung tiễn Hòa Thượng về với Phật. Đôi ngày nằm ở bệnh viện, nhiều người đến hỏi thăm và hầu chuyện với Hòa Thượng, nhất …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Một vài nét biểu trưng của người cư sĩ Phật tử nơi hải ngoại

thich nguyen sieu

THAM LUẬN MỘT VÀI NÉT BIỂU TRƯNG CỦA NGƯỜI CƯ SĨ PHẬT TỬ NƠI HẢI NGOẠI  Thượng tọa THÍCH NGUYÊN SIÊU, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa Tinh thần tu chứng, cũng như phụng sự tha nhân xây dựng quê hương đất nước, Phật Giáo Việt Nam đã khẳng …

Đọc thêm

Thích Nguyên Siêu: Công trình dịch thuật Kinh, Luật, Luận, Triết học, Thi ca của TT Tuệ Sỹ

thay nguyen sieu

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT Công Trình Dịch Thuật Kinh, Luật, Luận, Triết Học, Thi Ca của TT Tuệ Sỹ Xuyên suốt tầm nhìn để làm việc xâu kết một công trình học thuật có tầm vóc là một điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một công trình học thuật lại là của một bậc Thầy, của một …

Đọc thêm