Browsing: Thích Nguyên Tạng

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG 1/ Thân Thế: Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, thế danh Phạm Quang, sinh vào…