Tag Archives: Thích Thái Hòa

Thích Thái Hòa: Bàn tay xuân vỗ

xuan

Thơ xuân Tân sửu Bàn Tay Xuân Vỗ Nắng reo một thoáng tuyệt vời, Con trâu xuân của đất trời công phu; Lúa cờ phất phới hè thu, Hương thơm vượt cõi sương mù lá lay;   Quê hương còn đó ai hay, Sáo chiều mục tử tỉnh say giựt …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Xin chào nguyên xuân!

hagiang

Mắt ta bị bệnh, ta nhìn muôn vật bị nhòe, khiến ta không gọi đúng tên của muôn vật mà ta muốn gọi. Ta cứ gọi hoài, nhưng chẳng có vật nào lên tiếng với ta. Ta bắt đầu thất vọng và buồn chán, chất liệu buồn chán của những …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Mùa xuân chuyển hóa

636481126456456166maivang 15488682996781493814734

Bản chất của mùa xuân là chuyển hóa. Nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt nơi nó để nó trở thành mùa xuân cho chính nó, mà không phải là mùa khác. Nó có bản chất chuyển hóa thời tiết của hai cực đoan …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Nhất tâm thì về

unnamed 1

Có một vài cư sĩ đến tham vấn tôi, họ hỏi rằng: Thầy tu theo trường phái nào, Tịnh độ, Thiền hay Mật…? Tôi cười và trả lời cho họ rằng: Tôi không tu theo trường phái nào cả, tôi tu theo đạo Phật. Đạo Phật thì bao gồm các trường …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Bát chánh đạo với tứ hoằng thệ nguyện

bat

Bốn hoằng thệ nguyện là bốn sự thệ nguyện rộng lớn của một hành giả khi tu tập đã thành tựu giáo lý Bát chánh đạo. Nghĩa là hành giả tu tập để thành tựu ý nghĩa tự giác hoàn toàn, đã giải thoát mọi sự trói buộc của sanh …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Đặc tính của Chánh pháp

chanhphap

Chánh pháp do đức Phật giảng dạy có những đặc tính như sau: + Hiện kiến: Pháp do đức Phật thuyết giảng, pháp ấy có thể thực hành và có thể chứng nghiệm ngay trong giây phút hiện tại. Chẳng hạn, sau khi quán chiếu, đức Phật đã thấy rõ …

Đọc thêm