Thích Thái Hòa

Thích Thái Hòa: Hướng về thành đạo

Duc Phat

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh. – Điểm Đến Chí Thiện Sau những ngày từ bỏ vương cung, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, làm người xuất gia, Thế Tôn nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc nước mắt …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Vu Lan – Mùa mở những sợi dây treo ngược

ht thai hoa

Mỗi mùa Vu lan về là những người con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và từ bi từ nơi tâm mình và từ nơi chính cuộc sống hằng ngày của mình, để cúng dường lễ Vu lan, với một ý nghĩa thiết thực. Vu lan, tiếng Phạn là Ullambana, Hán phiên …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Tình hoa trắng

hoa hong trang

TÌNH HOA TRẮNG Áo tôi vàng em cài lên hoa trắng, màu trinh nguyên, màu mẹ đã qua đời. Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Áo tôi vàng em cài tình hoa trắng, tình trinh nguyên, tình của mẹ ngày …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Niềm tin và trí tuệ

thay thai hoa 1

Pháp thoại Thầy Thích Thái Hoà giảng trong khoá tu ngày 7/2 Giáp Thân (26/02/2004) cho các Phật tử tại thiền đường Trăng Rằm, Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Học trò Nhuận Hạnh Châu, Nhuận Khánh Như kính ghi từ băng giảng. Chỉ cần Thầy tu thôi. Quý vị biết …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Đùa chơi với khổ

life

Khổ là một sự thực của cuộc sống con người, nếu bạn không biết đùa chơi với nó là bạn đã mất đi rất nhiều cơ hội để tiếp xúc và nhận diện sự thực, đồng thời bạn cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội để trưởng thành và …

Đọc thêm