Thẻ lưu trữ

Thích Thái Hòa: Niềm tin và trí tuệ

thay thai hoa 1

Pháp thoại Thầy Thích Thái Hoà giảng trong khoá tu ngày 7/2 Giáp Thân (26/02/2004) cho các Phật tử tại thiền đường Trăng Rằm, Tổ đình Từ Hiếu, Huế. Học trò Nhuận Hạnh Châu, Nhuận Khánh Như kính ghi từ băng giảng. Chỉ cần Thầy tu thôi. Quý vị biết …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Đùa chơi với khổ

life

Khổ là một sự thực của cuộc sống con người, nếu bạn không biết đùa chơi với nó là bạn đã mất đi rất nhiều cơ hội để tiếp xúc và nhận diện sự thực, đồng thời bạn cũng đã mất đi rất nhiều cơ hội để trưởng thành và …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Đất nở hoa đàm

phat dan a

từ một thiên hà xa xôi tôi nguyện trở về trái đất, tha thiết với trần gian, như ngày xưa yêu cõi thiên đàng. Bây giờ yêu trái đất, trái đất bình lặng, từng vi tử chuyển hành với vận tốc mầu nhiệm như vận tốc của hơi thở, của …

Đọc thêm

Thích Thái Hòa: Con đường giáo dục

HT ThaiHoa

Nền giáo dục thiết lập trên nền tảng hiểu biết sự liên hệ giữa nhân duyên, nhân quả của cá nhân và cộng đồng không phải trong một thời gian mà mọi thời gian, và không phải trong một không gian mà mọi không gian là hết sức cần thiết …

Đọc thêm