Tag Archives: Thích Tín Nghĩa

Thích Tín Nghĩa: Thông Tư tổ chức lễ cầu nguyện cho những nạn nhân bị thảm sát tại Atlanta, Georgia và Boulder, Colorado.

HT Tin Nghia 1

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – EXECUTIVE COUNCIL VĂN PHÒNG THƯỜNG TRƯC – STANDING OFFICE 4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 548-4148 Phật Lịch: 2564 | Số: 46 /HĐĐH/TT THÔNG TƯ Tổ Chức Lễ …

Đọc thêm

Sa Môn Thích Tín Nghĩa: Thư Cung thỉnh/Mời dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức lãnh đạo năm 2021

HT Tin Nghia

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH – Executive Council |VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC – STANDING OFFICE  4717 W. First Street, Santa Ana, CA 92703 Tel: (714) 548-4148 * THƯ CUNG THỈNH/MỜI Dự Lễ Hiệp Kỵ Chư Tôn Đức Lãnh Đạo năm 2021   Kính gửi: Chư tôn Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng …

Đọc thêm