Viên Linh

Tháng 5.1969 tuần báo Khởi Hành, cơ quan ngôn luận của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội, số 1, ra mắt độc giả Miền Nam, (1) với chủ đề “Nhân Vật Người Lính trong Văn Chương.”

Những ai vào kiếp phù sinh, Hóa thân hồ hải làm binh giặc trời, Khi nào hết quỉ ngoài khơi, Ta vào lục địa ta hồi cố hương.