Tag Archives: Viện Tăng Thống

Thích Tuệ Sỹ: Thông bạch thỉnh cử Hội đồng Hoằng pháp – Viện Tăng Thống

TueSy 12

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Văn Phòng Viện Tăng Thống Phật lịch: 2564 Số: 10/VTT/VP Thông bạch    Kính gởi: Chư Tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung Ương GHPGVNTN tại các Châu lục; Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng-già nhị …

Đọc thêm