Browsing: Vĩnh Hảo

Soi gương không phải để xem mặt mũi hôm nay có đẹp hơn mặt mũi…