Vĩnh Hảo

Khi một người từ bỏ gia đình để trở thành kẻ xuất trần học đạo, mục tiêu mà kẻ ấy nhắm đến là giải thoát giác ngộ.

Khi mặt trời khuất bóng đêm nay, sẽ có một mặt trời khác xuất hiện sáng mai. Khi mặt trăng và hàng tỉ vì tinh tú trong vũ trụ mất dạng bởi ánh triêu dương, sẽ có mặt trăng và tinh tú tái hiện vào đêm kế tiếp.

Danh và thực trong đời sống xã hội là nói cái tên gọi và thực chất, chức danh…