HT Tri Thu 6

Thanh Tịnh: Nhớ Thầy

Kính viếng cố Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ

 

Cho dù Thầy đã đi xa
Quê hương xin giữ bao la bóng Thầy,
Sông Hương thấm mát bờ cây
Ba-la* rực chiếu áng mây tỏa hồng
Thầy ơi, Thầy có biết không?
Đài sen lớn mãi giữ lòng nhân dân
Nhớ Thầy đã mở mùa xuân
Ngay trong mưa gió mùa đông tơi bời,
Nhớ Thầy xưa cảnh chơi vơi
Gắn lòng đất nước với đời Từ bi
Nhớ thương Thầy đã ra đi
Rất xa mà lại sử thi rất gần
Sớm chiều còn vọng chuông ngân
Còn nghe tiếng nói vì dân của Thầy.

12.11.1984

____________
(*) Chùa Ba-la ở Huế, nơi Hòa thượng Thích Trí Thủ bước vào cuộc đời tu hành.

Xem thêm

On Gia Lam

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Trí Thủ

HÌNH ẢNH TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG LÚC SINH TIỀN HÌNH ẢNH TANG LỄ TRƯỞNG LÃO …

HT Tri Thu Ht Tinh Khiet

Thích Tín Nghĩa: Ôn Già Lam

ÔN GIÀ LAM (Đại lão Hòa thượng THÍCH TRÍ THỦ) (1909 – 1984) Điều Ngự …

Doi trai thuy

Thích Nguyên Siêu: Hòa thượng Thích Trí Thủ, dáng Từ trên đồi Trại Thủy

Ôn Già Lam, chỉ ba tiếng ấy thôi cũng đủ làm ấm lòng bao lớp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.